แผ่นดินไหว

posted on 04 Jul 2011 13:02 by janejutamas

แผ่นดินไหว ( earthquake) เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก

 เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง

ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ 

โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเอง

จากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง
 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปไม่รู้สึก

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อน

ที่ของแผ่นเปลือกโลก(แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค)
ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่
หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์
ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน
จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ
ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

ส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงกว่า ณ ตำแหน่งผิวโลก เรียกว่า "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" (epicenter)

การสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ไซสโมกราฟ
โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและคลื่นสั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกมา
จะเรียกว่า "วิทยาแผ่นดินไหว" ( Seismology)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งกำเนิด

แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นจะมีความหนาต่างกัน โดยบางแผ่นมีความหนาถึง 70 กิโลเมตร ในขณะที่บางแผ่น เช่น ส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทร จะมีความหนาเพียง 6 กิโลเมตร นอกจากนี้แผ่นเปลือกโลกแต่ละแห่งยังมีส่วนประกอบทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันหรือชนกัน จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ที่มีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน

แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว จะอยู่ที่บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก โดย 80 เปอร์เซ็นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จะเกิดรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วงแหวนแห่งไฟ" (Ring of Fire)

ส่วนเขตเกิดแผ่นดินไหวอื่น ๆ นอกจากแนววงแหวนแห่งไฟแล้ว มักจะเกิดในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านแถบประเทศแถบยุโรปตอนใต้ เช่น อิตาลี กรีซ จนถึงแถบอนาโตเลีย ซึ่งคือประเทศตุรกี ผ่านบริเวณตะวันออกกลาง จนถึงเทือกเขาหิมาลัย บริเวณประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน จีน และพม่า แต่อย่างไรก็ตาม เคยเกิดแผ่นดินไหวในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ แต่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ๆ เท่านั้น

วงแหวนแห่งไฟ
 
' Ring of fire' หรือในภาษาไทยแปลว่า 'วงแหวนแห่งไฟ'  เป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้า ความยาวรวมประมาณ 40,000 กิโลเมตร และวางตัวตามแนวร่องสมุทร แนวภูเขาไฟและบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลก โดยมีภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ภายในวงแหวนแห่งไฟทั้งหมด 452 ลูก และเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟคุกกรุ่นอยู่กว่า 75%

จากข้อมูลอันน่าสะพรึง พบว่าเหตุ แผ่นดินไหวประมาณ 90% ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกและกว่า 80% ของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เกิดขึ้นในบริเวณวงแหวนแห่งไฟ นอกจากวงแหวนแห่งไฟ ยังมีแนวแผ่นดินไหวอีก 2 แห่ง ได้แก่ แนวเทือกเขาอัลไพน์ ซึ่งมีแนวต่อมาจากเกาะชวาสู่เกาะสุมาตรา (สาเหตุของแผ่นดินไหวและสึนามิที่ถล่มอินโดนีเซียในขณะนี้) ผ่านเทือกเขาหิมาลัย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แนวแผ่นดินไหวแห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 27% ของทั้งโลก และอีกแห่งคือ แนวกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 5-6% ของทั้งโลก

ร่องเกือกม้าของวงแหวนแห่งไฟ เกิดจากการเคลื่อนที่และการชนกันของแผ่นเปลือกโลก ที่เลื่อนและแยกตัวกันเป็นแผ่น ๆ และมีชื่อแตกต่างกันไปทั่วโลก ซึ่งเราจะโฟกัสกันที่รอยเลื่อนและบริเวรใต้วงแหวนที่ส่งผลกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด และเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กมากมายที่ติดกับแผ่นแปซิฟิก

เริ่มตั้งแต่หมู่เกาะมาเรียน่า ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะบัวเกนวิลเล ประเทศตองกา และประเทศนิวซีแลนด์ แนววงแหวนแห่งไฟยังมีแนวต่อไปเป็น แนวอัลไพน์ ซึ่งเริ่มต้นจากเกาะชวา เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย รอยเลื่อนที่มีชื่อเสียงที่ตั้งบนวงแหวนแห่งไฟนี้ ได้แก่ รอยเลื่อนซานอันเดรียส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กอยู่เป็นประจำ

ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ (เฉพาะในเอเชีย) ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 1707 ภูเขาไฟพินาตูโบ มายอน ทาล และคานลายอน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งภูเขาไฟพินาตูโบเคยเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภูเขาไฟแทมโบรา เคลูด และเมราปี ในประเทศอินโดนีเซีย (ลูกที่กำลังระเบิดอยู่ในขณะนี้) ภูเขาไฟลูอาเปทู ประเทศนิวซีแลนด์

สรุปง่าย ๆ ก็คือ ทั้งแผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ล้นมีผลมาจากการเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บน 'วงแหวนแห่งไฟ' ทำให้มีภูมิประเทศทั้งบนบก ทะเล และใต้พื้นดิน เอื้อต่อการเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติมากที่สุด

ส่วนชื่อประเทศที่ตั้งหรือมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ ได้แก่ ประเทศเบลีซ โบลิเวีย บราซิล แคนาดา โคลัมเบีย ชิลี คอสตาริกา เอกวาดอร์ ติมอร์ตะวันออก เอลซัลวาดอร์ ไมโครนีเซีย ฟิจิ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คิริบาตี เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นิการากัว ปาเลา ปาปัวนิวกินี ปานามา เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู และสหรัฐอเมริกา

โดยประเทศต่างๆ เหล่านี้ เป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟระเบิดมากถึงมากที่สุด

ที่มา http://www.voicetv.co.th/


มาตราริกเตอร์
ขนาดและความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง
ริกเตอร์ ความรุนแรง ลักษณะที่ปรากฏ
1 - 2.9 เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อยในบางคน
3 - 3.9 เล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน
4 - 4.9 ปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
5 - 5.9 รุนแรง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
6 - 6.9 รุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
7.0 ขึ้นไป รุนแรงมากมาก เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทำให้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น
 
 
ผลกระทบ

ผลกระทบจากแผ่นดินไหว มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทำให้เกิดพื้นดินแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย ไฟไหม้ แก๊สรั่ว ท่อระบายน้ำและท่อประปาแตก คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาด ถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอ เกิดโรคระบาด ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงทางเศรษฐกิจ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมขาดช่วง ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศหยุดชะงัก ประชาชนตื่นตระหนก ซึ่งมีผลต่อการลงทุน การประกันภัย และในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมาก เมืองทั้งเมืองอาจถูกทำลายหมด และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้ทะเล แรงสั่นสะเทือนอาจจะทำให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "สึนามิ" (ญี่ปุ่น: 津波, Tsunami) มีความเร็วคลื่น 600-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในทะเลเปิด ส่วนใหญ่คลื่นจะมีความสูงไม่เกิน 1 เมตร และสังเกตได้ยาก แต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเคลื่อนถึงใกล้ชายฝั่ง โดยอาจมีความสูงถึง 60 เมตร สามารถก่อให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับสิ่งก่อสร้างที่ติดอยู่ชายฝั่งทะเล

 
 
 
 
 ความเชื่อในสมัยโบราณ
 

คนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เกิดจากฝีมือของเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ชาวโรมันโบราณคิดว่าเทพเจ้าที่ชื่อว่า วัลแคน อาศัยอยู่ในภูเขาไฟ เทพองค์นี้ทรงเป็นช่างตีเหล็กให้กับเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เมื่อใดที่มีควันและเปลวไฟพุ่งออกมาจากภูเขาไฟ ชาวโรมันก็คิดว่าเทพเจ้าวัลแคนกำลังติดไฟในเตาหลอมอยู่ และเมื่อแผ่นดินสั่นสะเทือนก็หมายถึงว่าเทพเจ้าวัลแคนกำลังตีเหล็กหลอมอยู่บนทั่ง

ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเทพเจ้าองค์หนึ่ง มีชื่อว่า โพไซดอน เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหว เทพเจ้าโพไซดอนมีรูปร่างขนาดใหญ่ เมื่อพิโรธก็จะกระทืบเท้า ทำให้เกิดแผ่นดินไหว ส่วนชาวฮินดูในประเทศอินเดียเชื่อว่าโลกของเราตั้งอยู่บนถาดทองคำซึ่งวางอยู่บนหลังช้างหลายเชือกติดกัน เมื่อใดที่ช้างเคลื่อนไหว โลกก็จะสั่นสะเทือนไปด้วย และเกิดเป็นแผ่นดินไหว ส่วนคนญี่ปุ่นเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า มีปลาดุกยักษ์อยู่ใต้พื้นดิน และเมื่อใดที่ปลาดุกยักษ์พลิกตัวหรือขยับเขยื้อนแต่ละครั้ง ก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวความเชื่อของคนไทยโบราณคล้ายคลึงกับคนญี่ปุ่นแต่เปลี่ยนเป็นปลาอานนท์ใต้เขาพระสุเมรุผลิกตัว

 

 

 

 

 
 
 
 
รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน  
04 ก.ค. 54 02:45 MOLUCCA SEA 0° 08' 24'' N 126° 13' 12'' E 4.7  60   
02 ก.ค. 54 17:04 TAIWAN REGION 21° 58' 48'' N 121° 35' 24'' E 4.8   
01 ก.ค. 54 09:38 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 0° 57' 36'' N 121° 46' 12'' E 5.1  60   
01 ก.ค. 54 00:19 SULAWESI, INDONESIA 2° 39' 36'' S 121° 51' 00'' E 5.0   
30 มิ.ย. 54 03:52 PHILIPPINE ISLANDS REGION 13° 29' 24'' N 125° 24' 00'' E 5.0  60   
30 มิ.ย. 54 03:51 PHILIPPINE ISLANDS REGION 13° 28' 48'' N 125° 20' 24'' E 5.1  52   
29 มิ.ย. 54 11:19 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 5° 06' 00'' S 101° 46' 48'' E 5.4  20   
28 มิ.ย. 54 16:50 KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA 4° 39' 00'' N 125° 16' 12'' E 5.2  60   
26 มิ.ย. 54 21:52 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 4° 00' 00'' N 127° 21' 00'' E 4.5  10   
26 มิ.ย. 54 20:19 TAIWAN 23° 51' 00'' N 121° 03' 36'' E 4.7  15   
26 มิ.ย. 54 06:40 MYANMAR 23° 15' 00'' N 94° 39' 00'' E 4.9  10   
24 มิ.ย. 54 20:34 WESTERN SICHUAN, CHINA 29° 24' 36'' N 101° 01' 48'' E 4.7  60   
24 มิ.ย. 54 20:34 WESTERN SICHUAN, CHINA 29° 27' 36'' N 101° 12' 00'' E 4.7  40   
22 มิ.ย. 54 11:45 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 25° 57' 36'' N 128° 24' 00'' E 4.8   
22 มิ.ย. 54 11:45 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 25° 57' 36'' N 128° 24' 00'' E 4.8   
22 มิ.ย. 54 03:18 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 26° 00' 36'' N 128° 23' 24'' E 4.8   
21 มิ.ย. 54 23:25 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 1° 50' 24'' S 100° 00' 00'' E 5.0  40   
21 มิ.ย. 54 23:25 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 51' 00'' S 99° 59' 24'' E 5.0  40   
20 มิ.ย. 54 17:16 MYANMAR-CHINA BORDER REGION 25° 06' 00'' N 98° 44' 24'' E 5.3  40   
19 มิ.ย. 54 20:44 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 3° 20' 24'' S 99° 30' 00'' E 4.9  10   
19 มิ.ย. 54 11:15 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 17' 24'' S 101° 20' 24'' E 5.6  60   
19 มิ.ย. 54 06:25 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 25' 48'' N 96° 29' 24'' E 4.7  48   
18 มิ.ย. 54 18:58 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 1° 48' 00'' N 99° 05' 24'' E 4.9  10   
18 มิ.ย. 54 18:57 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 1° 45' 00'' N 99° 05' 24'' E 5.0  12   
17 มิ.ย. 54 08:15 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 7° 01' 12'' S 104° 38' 24'' E 5.0  40   
17 มิ.ย. 54 08:15 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 7° 04' 48'' S 104° 34' 48'' E 5.0  49   
17 มิ.ย. 54 08:15 SUNDA STRAIT, INDONESIA 6° 58' 12'' S 104° 34' 48'' E 5.1  20   
14 มิ.ย. 54 10:01 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 1° 50' 24'' N 99° 09' 00'' E 5.4   
14 มิ.ย. 54 07:08 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 1° 51' 36'' N 99° 36' 00'' E 5.2  30   
13 มิ.ย. 54 21:31 MOLUCCA SEA 2° 31' 12'' N 126° 28' 48'' E 6.4  60   
13 มิ.ย. 54 15:40 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 0° 13' 48'' N 119° 55' 48'' E 4.7  10   
13 มิ.ย. 54 03:48 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 28° 07' 12'' N 129° 59' 24'' E 5.0  19   
12 มิ.ย. 54 21:51 LUZON, PHILIPPINES 17° 01' 48'' N 121° 45' 36'' E 4.4  29   
12 มิ.ย. 54 13:24 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 4° 02' 24'' N 126° 37' 12'' E 4.7  56   
12 มิ.ย. 54 03:23 JAVA, INDONESIA 6° 46' 48'' S 106° 13' 12'' E 4.7  30   
11 มิ.ย. 54 21:21 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 54' 36'' S 99° 57' 36'' E 4.8  22   
10 มิ.ย. 54 08:25 TAIWAN 23° 35' 24'' N 121° 36' 00'' E 4.9  24   
09 มิ.ย. 54 16:51 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 14° 09' 00'' N 92° 58' 12'' E 4.9  60   
09 มิ.ย. 54 07:12 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 25° 03' 00'' N 125° 52' 12'' E 4.8  40   
08 มิ.ย. 54 23:32 NIAS REGION, INDONESIA 1° 10' 48'' N 96° 44' 24'' E 5.3  10   
08 มิ.ย. 54 15:48 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 12' 36'' S 102° 25' 12'' E 4.8  30   
07 มิ.ย. 54 17:53 NIAS REGION, INDONESIA 1° 18' 36'' N 97° 03' 00'' E 4.6  34   
07 มิ.ย. 54 15:33 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 26' 24'' N 126° 21' 36'' E 4.5  60   
07 มิ.ย. 54 10:27 NIAS REGION, INDONESIA 1° 10' 48'' N 96° 49' 12'' E 4.7  30   
07 มิ.ย. 54 09:54 NIAS REGION, INDONESIA 1° 09' 00'' N 96° 42' 36'' E 5.1  10   
05 มิ.ย. 54 14:46 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 3° 32' 24'' N 127° 05' 24'' E 4.7  40   
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

 
 
ที่มา
 
 th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินไหว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

จะพยายามปรับปรุงนะคะopen-mounthed smile

#8 By Jutamas Rungsiri on 2011-09-19 21:50

สวยวะ

#7 By ออม (183.89.240.122) on 2011-08-23 19:06

เจ๋งอ่ะ :)

#6 By Jutapak 6/3 on 2011-07-11 18:20

ภาพสวยเว่อร์

#5 By Pornsiri Chamnanrit on 2011-07-11 12:59

น่าจะสรุปนะ จะได้อ่านง่ายๆขึ้น

#4 By SuWanun Tedtim on 2011-07-06 20:13

เยอะจริงๆอิอิ

#3 By Jutamas Rungsiri on 2011-07-04 21:43

ขอความรู้หน่อยน้า สวยดี

#2 By 555 (119.160.216.190) on 2011-07-04 14:22

สถิติยาวมากอะ

#1 By supakorn nuangmajcha on 2011-07-04 14:17