๑. ในชั้นธรณีภาคคลื่นไหวสะเทือนเคลื่อนที่ผ่านชั้นนี้ในลักษณะใด มีปัจจัยอย่างไรให้เคลื่อนที่แบบนั้น
 
๒.  ชั้นอะไรที่มีพื้นที่ต่างกันแบ่งเป็นอะไรบ้าง และอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการแบ่งพื้นที่
  
๓.  ชั้นอะไรที่คลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอและมีความลึก๖๐๐-๒๙๐๐กม. จากเปลือกโลก

Comment

Comment:

Tweet

Marital status has been shown in some but not all studies to influence hair loss in cross sectional studies (NHANES)., buy finasteride h 37, 0104,

#9 By buy finasteride 93 7355 (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:50

Prior to initiating treatment with PROSCAR, consideration should be given to other urological, propecia thinning hair, dqfge,

#8 By propecia price (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:50

Finasteride may pass into the semen of men, but Merck states that a pregnant woman's contact with the semen of a man taking finasteride is not an issue for, buy finasteride 1mg, djislh,

#7 By propecia how much (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:50

two X chromosomes, they will have two copies of the androgen receptor gene while men only have one. However, research has also shown that a person with a, finasteride 5mg, 5100,

#6 By proscar side effects (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:49

empirical formula of finasteride is CHNO and its molecular weight is .. Its structural formula is:, minoxidil side effects, wtxj,

#5 By buy propecia online without prescription (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:49

on finasteride only and one was on combination therapy. See Long Term Data., generic propecia 5mg, 092,

#4 By propecia forum (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:49

or severe androgenetic alopecia and smoking status., propecia no prescription, 732,

#3 By buy proscar generic (103.7.57.18|119.46.90.28) on 2012-05-08 18:49

ตอบว่าไรอ่า555

#2 By (119.160.216.190) on 2011-07-04 14:21

าใใสาฝ

#1 By (119.160.216.190) on 2011-07-04 14:21