คำถามท้ายบทที่๑

posted on 08 Jun 2011 22:53 by janejutamas

คำถามท้ายบท ที่ ๑

๑.หินต้นกำเนิดของแมกมาส่วนใหญ่อยู่ชั้นโลกตอนบน ให้นักเรียนบอกประเภท และส่วนประกอบของหินต้นกำเนิดแมกมา

ตอบ หินอัลตราเมฟิก ซึ่งเป็นหินที่มีซิลิกาน้อยกว่าร้อยละ ๔๕ โดยน้ำหนักประกอบด้วยแร่แมกนีเซียม – เหล็กซิลิเกต

๒.คลื่น P และคลื่น S มีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ คลื่น P สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ททุกสถานะ มีความเร็วมากกว่าคลื่น S แต่คลื่น S เคลื่อนที่สามารถผ่านเฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น

๓.เมื่อแผ่นดินไหว ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดขึ้นเขตอับคลื่น S(s wave shadow zone) ที่ครอบคลุมผิวโลกในบริเวณกว้าง ให้นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเคลื่อนไหวสะเทือนโครงสร้างโลก อธิบายปรากฎการณ์ดังกล่าว

ตอบ คลื่น S จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นแก่นโลกส่วนนอกได้ เนื่องจากแก่นโลกชั้นนอก มีสถานะของเหลว ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

๔.ให้นักเรียนทำแผนผังสรุปโครงสร้างโลกต่อไปนี้ โดยเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

โครงสร้างโลก 
- เปลือกโลก
- ชั้นแมนเทิล
- แก่นโลกชั้นนอก
- แก่นโลกชั้นใน

Comment

Comment:

Tweet

แวะมาหาความรู้นะคะ

#4 By supakorn nuangmajcha on 2011-07-04 13:33

เนื้อหาแน่นมากอะ พื้นหลังสวยดีconfused smile

#3 By Fon on 2011-07-04 09:46

WOW สวยๆ Hot!

#2 By โอม ธีรพร on 2011-06-24 18:53

sad smile

#1 By Jutamas Rungsiri on 2011-06-17 19:40